logo
 • Home
 • Oferta
 • Badanie gruntu

Badanie gruntu

Wiercenie geotechniczne (próbniki typu NNS)

Wiercenie geotechniczne jest to jedna z najważniejszych metod poznania budowy geologicznej podłoża w ujęciu litologiczno-stratygraficznym. Posiadamy wiertnice mechaniczne Nordmeyer typu DSB 1/35 i Fraste sl/ml mała wiertnica na gąsienicach do wykonywania wszelkich wierceń geotechnicznych, geologicznych. Również dysponujemy maszyną do wykonywania otworów o głębokości do 250 m firmy Nordmeyer typu DSB 2/6.

Warto wspomnieć że wykonujemy wiercenia dwoma sposobami metodą tradycyjna tzw. nasucho jak i metoda przy pomocy płuczki. W robotach geologicznych i geotechnicznych korzystamy z systemu ślimaków Nordmeyera HBS. Pozwala on na wiercenie metodą na sucho zapewniając jednocześnie ochronę ścian otworów w czasie przeprowadzania prac. Powyższą metodą można bezproblemowo wykonywać wiercenia geotechniczne i rozpoznawcze do głębokości ok. 30 m.

System HBS służy do :

 • wiercenia geotechniczne z ciągłym poborem prób
 • przewiercanie luźnego nadkładu w celu dalszego wiercenia w górotworze twardym (rdzeniowanie lub inne techn.)
 • wiercenia piezometrów i studni
 • wiercenia iniekcyjne i do zatłaczania suspensji
 • wiercenia kotew
 • wiercenia mikropali
 • wiercenia pod płytką geotermię
 • oraz inne otwory techniczne

Kolejne urządzenia, który posiadamy to Nordmeyer RKS. Ręczny zestaw do pobierania próbek gruntów. Umożliwiający sporządzenie profilu geologiczno-geotechnicznego gruntu od 5 do 15 m głębokości. Do uzyskiwania prób prawie nienaruszonych służą próbniki rurowe do rdzeniowania z pojemnikiem PCV lub elastycznym rękawem winylowym. Powyższy sprzęt wykorzystywany może być np.: w miejscach trudno dostępnych. Wykorzystujemy, także próbnik typu NNS w celu poboru prób gruntów do badań laboratoryjnych.

Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne to metod „ in-situ” do określenia parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów niespoistych oraz nasypowych, rozpoznanych w wierceniu geotechnicznym. W zależności od zamierzonej głębokości badania wykorzystuje się sondowania dynamiczne: lekkie (DPL),średnie(DPM), ciężkie(DPH) i bardzo ciężkie (DPSH)

Sondowania statyczne

Sondowanie statyczne typu CPT i CPTU to jedna z najlepszych metoda „in-situ” do określania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów niespoistych i spoistych. Na podstawie badania CPTU można określić profil litologiczny(rodzaje gruntów), stany gruntów (ID/IL), Kąty tarcia wewnętrznego [Ф], spójność gruntu [C’], niedrenowaną wytrzymałość na ścinanie bez odpływu [Su/Cu], edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej[M0], warunki wodne i szereg innych parametrów. Natomiast badanie CPT ogranicza się do uzyskania profilu geotechnicznego, geologicznego i stanów gruntów (ID/IL).

Badania laboratoryjne gruntów i wód

Posiadamy własne laboratorium w którym określamy rodzaje gruntów i ich parametry stanu. Również współpracujemy z renomowanym laboratorium posiadającym systemy zarządzania zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, które wykonuje dla nas:

 • badanie agresywności wody na beton i stal
 • badanie składu chemicznego wód
 • określenie parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów

Badania lekką płytą dynamiczną

Lekką płytę dynamiczną używa się do kontroli zagęszczenia gruntów podłoża. W wyniku przeprowadzenia badania otrzymuje się dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Ev.

Kontakt

 
Logo logo rzetelna firma

GEOWIP

Biezdrowo 29, 64-510 Wronki

tel biuro@geowip.pl

tel tel/fax: (67) 254-24-39

tel kom: 693-867-577

tel kom: 691-180-795

Współpraca z:

120x240 ZDSlogo12