logo

Firma Sano – nowoczesne żywienie zwierząt Sp. Z o.o. ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo potwierdza że Firma „Geowip” Przemysław Wiczyński, z siedzibą w Biezdrowie 29, 64-510 Wronki, w okresie od 30 października 2012r do 23 listopada 2012 r wykonanła „rekonstrukcję studni głębinowej o gł. 55m”. Zakres prac obejmował:

  1. Usunięcie starej kolumny filtracyjnej z otworu
  2. Łyżeczkowanie otworu
  3. Instalację nowej kolumny filtracyjnej

Rekomenduję firmę „Geowip” jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań geologicznych. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach. Firma „Geowip” jest godna polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych

*

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT” Arkadiusz Włodarczak potwierdza, iż firma „GeoWip” Przemysław Wiczyński z siedzibą w Biezdrowie 29, 64-510 Wronki , realizowałą prece związane z wykonaniem studni głębinowej wraz zabudową na terenie nieruchomości znajdującej się w Szczecinie przy ulicy Do Rajkowa 8. Wyżej opisane prace zostały zakończone terminowo, w dniu 08.08.2012, wykonano je z należytą starannością, w sposób profesjonalny i bezpieczny zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak rekomenduje firmę „GeoWip” Przemysław Wiczyński z siedzibą w Biezdrowie 29, 64-510 Wronki jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę, którego można polecić do realizacji prac zgodnych z zakresem naszego zlecenia (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak, ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin)

*

Zakład Produkcji Betonów STROBET” Mieczysław Szczepaniak w Międzychodzie, ul. Sikorskiego 37, potwierdza że firma „GEOWIP” Przemysław Wiczyński z siedzibą w Biezdrowie 29, 64-510 Wronki dokonała likwidacji studni artezyjskiej na terenie naszego zakładu. Likwidacja studni zostałą przeprowadzona w dniu 22 lutego 2010 r zgodnie z projektem prac geologicznych, zatwierdzonym przez starostę Międzychodzkiego.

Rekomenduję firmę „GEOWIP” jako solidną i wiarygodną, w pełni przygotowaną do wykonywania robót geologicznych. Zlecona likwidacja studni zostałą wykonana profesjonalnie i terminowo. Firma „GEOWIP” z Biezdrowa jest godna polecenia przy realizacji tego rodzaju robót.

*

Zaświadczam, że firma „Geowip” Przemysław Wiczyński z siedzibą w Biezdrowie 29, 64-510 Wronki była w miesiącu sierpniu 2012r Wykonawcą na terenie boiska sportowego w Bogdańcu studni głębinowej o głębokości 35 m wraz z zafiltrowaniem i zabudową zgodnie z projektem robót geologicznych. Wartość wykonanych prac brutto – 20.233,50 zł.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z należytą starannością, w terminie określonym w zadaniu. W związku z powyższym, z całą odpowiedzialnością polecam firmę „Geowip” Przemysław Wiczyński z siedzibą w Biezdrowie 29 jako solidnego partnera i wykonawcę. (Wójt Gminy Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec)

*

Niniejszym informuje, iż firma „Geowip” Przemysław Wiczyński z siedzibą w Biezdrowie 29, 64-510 Wronki, w okresie od czerwca do lipca 2012r realizowała na nasze zlecenie roboty związane z wykonywaniem remontu studni głębinowej w miejscowości Pniewy na wartość 17.072,40 brutto.

Zlecone roboty zostały zrealizowane w dobrej jakości, terminowo i zgodnie z ustalonym zakresem. W czasie wykonywania zadania firma wykazała się wyjątkowo wysokim doświadczeniem zawodowym oraz wzorową organizacją pracy na budowie przy zastosowaniu sprzętu budowlanego najwyższej jakości. Firma dała się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner, wysoka jakość wykonywanych robót, terminowość, konkurencyjność cen oraz wykfalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem i dobrze wyposażone zaplecze pozwala rekomendować tą firmę jako wzorcowego wykonawce (Przedsiębiorstwo Drogowe „GRAEB” ul. Strzelecka 18g, 62-045 Pniewy).

Kontakt

 
Logo logo rzetelna firma

GEOWIP

Biezdrowo 29, 64-510 Wronki

tel biuro@geowip.pl

tel tel/fax: (67) 254-24-39

tel kom: 693-867-577

tel kom: 691-180-795

Współpraca z:

120x240 ZDSlogo12